Betaling van uw vakantiegeld

De bijstandsuitkering wordt in principe maandelijks aan u uitbetaald, exclusief vakantiegeld. Van uw uitkering wordt steeds 5% gereserveerd voor uw vakantiegeldZie_wet. Meestal wordt het vakantiegeld uitbetaald in de maand juniZie_wet

Uitzondering

Op grond van bijzondere omstandigheden kan de gemeente besluiten het vakantiegeld vaker (bijvoorbeeld eens per kwartaal) of op een andere tijdstip uit te betalen. Wordt uw bijstandsuitkering beëindigd, dan betaalt de gemeente in principe binnen 3 maanden na de beëindiging het opgebouwde vakantiegeld uitZie_wet

Wanneer betaalt uw gemeente uw vakantiegeld?

Regels van Gemeente Súdwest Fryslân


Uw vakantiegeld wordt in de maand juni uitbetaald.

Wordt uw uitkering beëindigd? Dan wordt het vakantiegeld uitbetaald na de beëindiging. Als u nog geld aan de gemeente Súdwest-Fryslân moet betalen, dan kan de gemeente de openstaande nota verrekenen met uw vakantiegeld. U krijgt hierover eerst een brief.

Laatst bijgewerkt op: 31-01-2014                                          

Zie_wwb

Dit is een website van Schulinck in samenwerking met gemeenten.
© 2015, alle rechten voorbehouden

Hoofdnavigatie

Gemeente Súdwest Fryslân

(wijzigen)


Disclaimer

Aan de totstandkoming van deze uitgave is de uiterste zorg besteed. Voor informatie die niet of onvolledig of onjuist is opgenomen, aanvaarden de auteurs, de uitgever en de uitkeringsinstanties geen aansprakelijkheid.

zoeken

Servicemenu