Betaling van uw vakantiegeld

De bijstandsuitkering wordt in principe maandelijks aan u uitbetaald, exclusief vakantiegeld. Van uw uitkering wordt steeds 5% gereserveerd voor uw vakantiegeld. Meestal wordt het vakantiegeld uitbetaald in de maand juni.

Uitzondering

Bij bijzondere omstandigheden kan de gemeente besluiten het vakantiegeld vaker (bijvoorbeeld eens per kwartaal) of op een andere tijdstip uit te betalen. Wordt uw bijstandsuitkering beëindigd? Dan betaalt de gemeente in principe binnen 3 maanden na de beëindiging het opgebouwde vakantiegeld uit. 

Wanneer betaalt uw gemeente uw vakantiegeld?

Regels van de gemeente


Deze ruimte is bestemd voor de regels van uw gemeente. Helaas doet uw gemeente nog niet mee aan deze website zodat wij de regels van uw gemeente hier niet kunnen weergeven.
Als u wilt, kunt u uw gemeente vragen om ook aan deze website mee te doen. Een verzoek daartoe kunt u bijvoorbeeld indienen bij de afdeling werk en inkomen, de afdeling voorlichting, het college van burgemeester en wethouders of de gemeenteraad. Uiteraard kunt u dit verzoek ook indienen samen met de cliëntenraad. Voor de goede orde wijzen wij er op dat meedoen aan deze website voor de gemeente geld kost.

Zie_wwb

Dit is een website van Schulinck in samenwerking met gemeenten.
© 2017, alle rechten voorbehouden

Hoofdnavigatie

Súdwest Fryslân

(wijzigen)


Disclaimer

Aan de totstandkoming van deze uitgave is de uiterste zorg besteed. Voor informatie die niet of onvolledig of onjuist is opgenomen, aanvaarden de auteurs, de uitgever en de uitkeringsinstanties geen aansprakelijkheid.

zoeken

Servicemenu